Ez a weboldal cookie-kat használ azért, hogy a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát.

ELFOGADOM
Termékek Menü

Adatkezelési nyilatkozat

      Ex-Quintex Kft.

     Hatályos: 2016. 07.22-től

    Tartalom:

1.      Adatkezelő

2.      Adatkezelésünk alapelvei

3.      Személyes adatok kezelése

4.      Kiszállítással összefüggő adatkezelés

5.      Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése

6.      Webáruház látogatók adatainak kezelése

7.      Hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés

8.      Törzsvásárlói program

1.  Adatkezelő

 

Név: Ex-Quintex Korlátolt Felelősségű Társaság   

Székhely és levelezési cím: 2535, Mogyorósbánya, Fő utca 16

Telefonszám: +36 30/328 0785

E-mailcím: info@quintzjeans.hu

Cégjegyzékszám: 11-09-005965

Adószám: 11475299-2-11

Bejegyző bíróság megnevezése: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelési számok: NAIH-102991/2016, NAIH-102992/2016, NAIH-103053/2016

 

2.  Adatkezelésünk alapelvei

 

2.1 Az Ex-Quintex Kft. által végzett adatkezelések egyes esetekben jogszabályi felhatalmazáson és kötelezettségen, más esetekben az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak. A Szabályzatban minden általunk végzett adatkezeléssel összefüggésben egyedileg meghatározzuk az adatkezelés jogalapját.

 

2.2 Személyes adatot kizárólag a Szabályzatban meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Az adatkezelésünk minden szakaszában meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljának, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

2.3 Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

 

2.4 Személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozóinkon és erre jogszabályi felhatalmazással rendelkező hatóságokon kívüli harmadik fél részére nem adunk át és különösen nem teszünk ilyet ellenszolgáltatás fejében (adatbázis értékesítés kizártsága).

 

2.5 Személyes adatok minden esetben csak közvetlenül az érintettől szerzünk be, így az adatok forrása minden esetben az érintett (adatbázis vásárlás kizártsága).

 

2.6 Személyes adatok átadására irányuló hatósági megkeresés esetén csak a vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat által meghatározott legszűkebb körben, az adatigénylés jogszerűségének vizsgálatát követően adunk át személyes adatot az erre jogosult hatóság részére.

 

2.7 Az INFOtv. tartalmazza az adatkezelés legfontosabb általános szabályait. Kérjük, amennyiben a jelen Szabályzat alapján nem válna egyértelművé az Ön számára a vonatkozó szabályozásunk, úgy az alábbi hivatkozás alatt található törvényt tekintse át, vagy kérdései tárgyában vegye fel velünk a kapcsolatot, illetve forduljon adatvédelmi kérdésekben jártas szakértőhöz. INFOtv. elérhetősége: http://www.naih.hu/jogszabalyok.html

 

2.8 Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

3.  Személyes adatok kezelése

 

3.1 Kezelt adatok köre: rendelésszám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, email cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, bruttó vételára, színe, mérete, választott fizetési és szállítási mód adatai.

 

3.2 Az adatkezelés célja: quintzjeans.hu címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás, megrendelés, számviteli bizonylat kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

 

3.3 Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A § (1) -(3) bekezdései értelmében ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás és kötelezettség alapján, az ebben foglaltaknak megfelelően kezeljük.

 

3.4 Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizzük.

 

3.5 Kiegészítő adatkezelésünk: Bankkártyás tranzakciók esetén szervereink naplózzák az alábbi adatokat: tranzakciós azonosító, authorziációs kód, összeg, rendelés azonosító. Ezen adatok vásárlói adatokkal történő összekapcsolására a Szabályzat kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában nem törekszünk.

 

3.6 Fizetési szolgáltató adatkezelése: bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a FIZET.ES Kft. (székhely: 1016 Budapest, Aladár utca 17.) kezeli.

 

3.7 Adatátadás 1: bankkártyás fizetés esetén az Ön neve, a rendelésszám, a tranzakció összege, dátuma és időpontja a FIZET.ES Kft. (székhely: 1016 Budapest, Aladár utca 17.) felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése.

 

3.8 Adatátadás 2: házhozszállításhoz és Posta Pont átvételhez kapcsolódó utánvétes fizetési módozat választása esetén az Ön neve, címe, a megadott szállítási cím, a rendelésszám, a tranzakció összege, dátuma és időpontja az MPL futárszolgálat (Magyar Posta Zrt., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése.

 

4.  Kiszállítással összefüggő adatkezelés

 

4.1 Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, a küldemény bruttó vételára, a választott fizetési és szállítási mód adatai, valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben rendelkezésünkre bocsátott információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név).

 

4.2 Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

 

4.3 Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A § (1) -(3) bekezdései értelmében ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás és kötelezettség alapján, az ebben foglaltaknak megfelelően kezeljük.

 

4.4 Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizzük.

 

4.5 Adatátadás: házhozszállítás és Posta Pont kiszállítás esetén a fenti adatokat átadjuk az MPL futárszolgálat (Magyar Posta Zrt., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) felé. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése. Az MPL futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik. A vásárló az MPL futárszolgálat üzleti feltételeinek rá vonatkozó rendelkezéseit házhozszállítás választása esetén a jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja.

 

5.  Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése

 

5.1 Kezelt adatok köre: kiterjed a 3. fejezetben meghatározott webáruház vásárlói adatokra és a 4. fejezetben meghatározott kiszállítással összefüggő adatokra, ugyanakkor ezen kezelési mód jogalapját már az érintett hozzájárulása képezi. Az érintett a hozzájárulását az ÁSZF-ben meghatározott kényelmi funkciók, vásárlási kedvezmények, személyre szabott kiszolgálás érdekében adhatja meg saját önkéntes elhatározása alapján. A kezelt adatok körbe tartozik az érintett neve, a bejelentkezéshez használt email címe és jelszava, számlázási és szállítási címe,  az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), esetleges törzsvásárlói kártya száma és egyenlege és a Quintz Jeans hírlevél fogadásához adott hozzájárulása.

 

5.2 Az adatkezelés célja:  a quintzjeans.hu címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kényelmi funkciók azon adatok vonatkozásában, amelyek a regisztráció nélküli vásárlás esetén jogszabály alapján kötelezően megadandó adatként minősülnének, valamint közvetlenebb vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, piackutatás, személyre szabottabb kiszolgálás, vevői elégedettség növelése a jelen fejezet szerint megadható valamennyi adat vonatkozásában.

 

5.3 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása összhangban az Ekertv. 13/A. § (4) bekezdésével és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdésével.

 

5.4 Az adatkezelés időtartama: a Grt. 6. § (5) bekezdésében foglaltakkal összhangban a regisztráció érintett általi visszavonásáig, illetve ezen belül egyes regisztrált adatok törléséig figyelembe véve, hogy az 5. fejezetben meghatározott adatok kezelését az ott meghatározottak szerint a regisztráció visszavonása vagy egyes regisztrált adatok törlése nem érinti. Amennyiben az érintett 10 éven keresztül nem jelentkezik be Quintz Jeans fiókjába, úgy az itt tárolt adatokat töröljük.

 

5.5 Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-102991/2016

 

 

6.  Webáruház látogatók adatainak kezelése

 

6.1 A szerver naplók jelen fejezet szerint gyűjtött adatai önmagukban a látogatók azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. fiók regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

6.2 Az Ex-Quintex Kft. kijelenti, hogy a naplóállományok elemzése során nyert adatokat – a jelen Szabályzat kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – más adatokkal nem kapcsolja össze, a látogató személyének azonosítására nem törekszik.

 

6.3 Kezelt adatok köre: IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, automatikusan képzett technikai azonosító, a meglátogatott oldalak címe és sorrendje, a látogatás időpontja és időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött hibaüzenetek. (A jelen fejezetben a látogatói adatkezelésünk feltételeit fejtjük ki, szerver naplók egyéb célból (pl. vásárlásokhoz kapcsolódóan) is létrejönnek, amelyek kezelését az érintett adatkezelési célokkal összefüggésben részletezzük).

 

6.4 Adatkezelés célja: a quintzjeans.hu oldalainak látogatása során a szolgáltatások működésének biztosítása és ellenőrzése, üzemeltetés biztonsága (adatvesztés megakadályozása), webáruház fejlesztése, látogatói szokások statisztikai célú elemzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

 

6.5 Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) és (4) bekezdése.

 

6.6 Adatfeldolgozó: A quintzjeans.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.

 

6.7 Adatkezelés időtartama: 30 nap

 

6.8 A quintzjeans.hu címen keresztül elérhető webáruház a web szerver által a látogató felhasznált eszközén a böngésző segítségével létrehozott információcsomagokat (cookie) alkalmaz, amennyiben a látogató ehhez a látogatás megkezdésekor hozzájárul. Ezek az információcsomagok információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, adatvesztést akadályoznak meg, így felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a látogatók számára.

 

7.  Hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés

 

7.1 A Quintz Jeans hírlevelekre a Quintz márkaüzletében, a quintzjeans.hu weboldalon közvetlenül és a Quintz Jeans fiók regisztrációkor is fel lehet iratkozni.

 

7.2 Kezelt adatok köre: email cím, név, ennek időpontja, az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatok (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).

 

7.3 Adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó email hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás a Quintz Jeans termékekkel összefüggő aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás.

 

7.4 Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása összhangban az Eker. tv. 13/A. § (4) bekezdésével és a Grt. 6. § (5) bekezdésével.

 

7.5 Adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig azzal, hogy ezen belül a fiók regisztrációval összefüggésben meghatározott adatkezelési és törlési időtartam a hírlevél feliratkozások vonatkozásában is alkalmazandó.

 

7.6 A Quintz Jeans hírlevél üzenetek fogadásához adott hozzájárulás visszavonását, illetve az ezzel összefüggésben megadott személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

  • Legegyszerűbb módon: a hírlevél alján lévő linkre kattintva leiratkozhat,
  • A quintzjeans.hu weboldalon saját regisztrált fiókba belépve,
  • e-mail útján az info@quintzjeans.hu címen, továbbá
  • postai úton az Ex-Quintex Kft. 2535, Mogyorósbánya, Fő utca 16. címre elküldve.

 

7.7 Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-102992/2016

 

8.  Törzsvásárlói program

 

8.1 A törzsvásárlói programban történő részvételre vonatkozó igénybejelentés megtételére lehetőség van egyrészről a quintzjeans.hu webáruházban a Quintz Jeans fiók regisztráció során, másrészről a Quintz Jeans márkaüzletekben írásbeli nyilatkozat útján. A törzsvásárlói program a résztvevők számára a törzsvásárlói szabályzatban meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosít. A törzsvásárlói szabályzat itt található>>

 

8.2 Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, email cím, törzskártya száma és egyenlege.

 

8.3 Adatkezelés célja: vásárlási kedvezmények biztosítása és kedvezmény feltételek nyilvántartása.

 

8.4 Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása összhangban az Eker. tv. 13/A. § (4) bekezdésével.

 

8.5 Adatkezelés időtartama: a résztvevő kifejezett nyilatkozatáig, amelyben kinyilvánítja, hogy ki kíván kerülni a törzsvásárlói programból. Ezen nyilatkozat a hírlevél leiratkozással azonos módokon és csatornákon keresztül megtehető.

 

8.6 Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-103053/2016

 

Tartalomhoz tartozó címkék: Adatkezelési nyilatkozat